Fundacja Motoambulans

Fundacja Motoambulans

Nasze cele realizujemy poprzez działania popularyzujące wykorzystywanie motoambulansów w Polsce do ratowania życia i udzielania szybkiej pierwszej pomocy.

Popularyzujemy również naukę udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszamy chętnych do współpracy jako Wolontariuszy Fundacji Motambulans oraz inne organizacje o podobnych celach statutowych, które chcą wesprzeć nasze działania non -profit.

Fundacja Motoambulans na rzecz wykorzystywania motocykli ratowniczych w ratownictwie medycznym
Numer KRS: 0000744282