Motoambulans ogłasza –RAZEM

Motoambulans ogłasza –RAZEM

Pozytywne nastawienie ,pozytywne myślenie ,pozytywne działanie.

Motoambulans.pl chce zapoczątkować pozytywne działanie i pozytywny odbiór motocykla ratunkowego w każdym mieście liczącym ponad 400 tyś. mieszkańców .Piszemy o naglących potrzebach ,o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia , o braku dobrych rozwiązań legislacyjnych a tak naprawdę Motoambulans nakierowuje na wspólne podjęcie tematu ,pomocy potrzebującym w sytuacjach kiedy wszystkie spory merytoryczne tak naprawdę schodzą na dalszy plan ,wobec takiej bezpośredniej pomocy ,która nie zastanawia się kto jakim motocyklem w danej sytuacji dysponuje.

Motoambulans Fundacja Jednym Śladem

Motoambulans nie narzuca koloru marki i przynależności do danej grupy motocyklowej ,a jedynie mobilizuje dane organizacje do udzielania faktycznie Pierwszej Pomocy , w miejscu wypadku, i podjęcia odpowiednich działań mających na celu podtrzymanie życia i opiekę -zabezpieczenie wszelkich czynności życiowych w miejscu zdarzenia.

Motocykl niosący pomoc poszkodowanym –jako przede wszystkim ratownik medyczny poruszający się takim motoambulansem- ma pełne prawo współpracować z całym system Ratownictwa Medycznego, zaczynając od ZRM –samochodowego, poprzez LPR ,aż do oddziałów SOR i Centrów Urazowych-oczywiście współpracując CPR.

Motoambulans BMW

Motoambulans już teraz ,przed wejściem małej ustawy o Ratownictwie Medycznym, porusza temat solidarnej równoprawności w szeroko pojętym Ratownictwie Medycznym, i działań mających na celu szeroki pojęty kompromis na rzecz udzielania Podstawowych Czynności Ratunkowych ,ale też Zaawansowanych Procedur Ratunkowych właśnie w działaniach Motoambulansu.

Motoambulans BMW

Motoamulans nie neguje teraźniejszego systemu Ratownictwa Medycznego ,a jedynie chce połączyć siły i środki wielu organizacji i stowarzyszeń działających od lat w systemach szeroko pojętej Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ,aby jeszcze skuteczniej ochraniać zdrowie i życie jak największej ilości osób potrzebujących.

Motoambulans dokłada wszelkich starań aby łączyć a nie dzielić.

Z poważaniem
Przyszły Rat .Med
Paweł Pyza