KARETKA SYSTEMU

KARETKA SYSTEMU

W godzinach komunikacyjnego szczytu poruszanie się ambulansów po zatłoczonych ulicach jest bardzo utrudnione.
Pomimo używania sygnałów dźwiękowych i świetlnych karetka traci wiele czasu zanim ominie zatory i dotrze do poszkodowanego.
zespoły „P”- podstawowe
1.pielęgniarka ratunkowa
2.ratownik medyczny
+ karetka
zespoły „S” specjalistyczne
1.lekarza systemu
2.pielęgniarka ratunkowa
3.ratownik medyczny
4. kierowca
+ karetka