Ratownik Medyczny

KARETKA SYSTEMU

24/01/2018

KARETKA SYSTEMU W godzinach komunikacyjnego szczytu poruszanie się ambulansów po zatłoczonych ulicach jest bardzo utrudnione. Pomimo używania sygnałów dźwiękowych i świetlnych karetka traci wiele czasu zanim ominie zatory i dotrze do poszkodowanego. zespoły „P”- podstawowe 1.pielęgniarka ratunkowa 2.ratownik medyczny + karetka zespoły „S” specjalistyczne 1.lekarza systemu 2.pielęgniarka ratunkowa 3.ratownik medyczny 4. kierowca + karetka

Read More

Ratownik Medyczny

16/01/2018

Ratownik Medyczny Zawód ratownik medyczny Ratownik medyczny udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego na podstawie ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Read More