AED – Defibrylacja elektryczna – Motocyklowy AED

AED – Defibrylacja elektryczna

Nasz Motoambulans zostanie wyposażony w automatyczny profesjonalny defibrylator marki PHILIPS HeartStart FRx AED

Czy wiesz, że…
szanse chorego po zatrzymaniu krążenia spadają o 7-10% z każdą minutą? Dlatego właśnie tak ważne jest, by bezpośredni świadek zdarzenia od razu rozpoczął akcję ratunkową. Badania naukowe dowiodły, że reanimacja podjęta przez świadka zdarzenia znacznie zwiększa szansę chorego na przeżycie!

Defibrylacja elektryczna jest kluczowym ogniwem łańcucha przeżycia:

-migotanie komór VF
-częstoskurcz komorowy bez tętna VT

Defibrylacja elektryczna jest najskuteczniejszym i definitywnym sposobem leczenia tych stanów

Prawdopodobieństwo skuteczności defibrylacji maleje w miarę upływu czasu. Z każdą
minutą od zatrzymania krążenia do rozpoczęcia RKO i wykonania defibrylacji szansa na
przeżycie chorego maleje o 7-10%.

– W ciągu kilku minut migotanie komór przechodzi w asystolię.
– Defibrylacja wykonana w czasie do 1 min jest w 90% efektywna, do 5 min  w 50%, a do 7 min  w 30% efektywna

Wczesna defibrylacja i podstawowe zabiegi resuscytacyjne są j e d y n y m i interwencjami, które bezsprzecznie poprawiają przeżycia.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne:
– przedłużają czas trwania migotania komór
– podtrzymują przepływ krwi przez naczynia mózgu i serca
– nie odwracają migotania komór w prawidłowy rytm.

Według aktualnych wytycznych, aby zwiększyć skuteczność defibrylacji, powinna ona
być wykonana w warunkach szpitalnych w czasie < 3 min, w warunkach pozaszpitalnych
<5 min  jest to postępowanie klasy I.

ALGORYTM:

1. Sprawdż., czy poszkodowany, świadkowie i ratownik są bezpieczni

2. Oceń chorego wg ABC:

. poszkodowany nieprzytomny, nie oddycha lub oddycha nieprawidłowo

. wezwij służby ratownicze, a jeżli AED jest dostępne, to poproś lub sam przynieś defibrylator

3. Rozpocznij RKO zgodnie z algorytmem

4. Po przyniesieniu AED włącz urządzenie i stosuj się do instrukcji głosowych lub wizualnych.

Jeżeli ratowników jest dwóch, nie przerywaj RKO aż do przyklejenia elektrod.

W czasie kiedy AED dokonuje analizy rytmu, dopilnuj, aby nikt nie dotykał poszkodowanego.

5a. Rozpoznane rytmy do defibrylacji:

. Upewnić się czy nikt nie dotyka pacjenta

. Nacisnąć przycisk wyzwalający energię (AED automatyczne samo wyładowuje energię)

Kolejne czynności wykonuj zgodnie z poleceniami głosowymi lub wizualnymi urządzenia:

Po wyładowaniu natychmiast podejmij RKO przez okres 2 min, bez kontroli tętna i rytmu.

5b. Rozpoznane rytmy nie do defibrylacji:

. natychmiast rozpocznij uciskanie klatki piersiowej 30 razy z szybkością 100/min, dołącz ratownicze oddechy i powtarzaj to przez 2 min (5 cykli)

. kolejne czynności wykonuj zgodnie z poleceniami AED.

6. Kontynuuj postępowanie do chwili:

. przyjazdu specjalistycznych służb medycznych

. gdy poszkodowany zacznie samodzielnie oddychać

. ty ulegniesz wyczerpaniu.

UWAGA!

Wytyczne mogą dotyczyć resuscytacji prowadzonej przez jednego lub dwóch ratowników.

Jeżeli jest dwóch ratowników:

. jeden wykonuje defibrylacje

. drugi sprowadza pomoc, potem może asystować przy BLS

. pojedynczy ratownik powinien szybko założyć AED i wezwać pomoc.

W walizce z AED powinny być do dyspozycji nożyczki (do przecięcia ubrania), a także ostrze do usunięcia owłosienia z klatki piersiowej i ręcznik do wysuszenia klatki