MOTO – BLS ?

MOTO – BLS ?
MOTO – BLS – tysiąc ludzi – tysiąc pytań – a co to jest?

MOTO – coś mechanicznego, np. motocykl – wiadomo.

BLS – już gorzej, ale ,,nie taki diabeł straszny, jak go malują”. B jak Basic – podstawowy, L jak Life – życie, S jak Support – wsparcie. W wolnym tłumaczeniu przekładamy wyrazy (nie jestem wielkim anglistą, ale tak trzeba z tym językiem) PODSTAWOWE WSPARCIE ŻYCIA – rozwińmy – PODSTAWOWE ZABIEGI DECYDUJĄCE O TYM CZY DANE ŻYCIE BĘDZIE PRZEZ NAS (NASZE DZIAŁANIA) PRZEDŁUŻONE.

Nie jeżdżę jeszcze motocyklem, dopiero zmierzam, ale nie muszę być wielkim znawcą tematów motocyklowych, żeby zauważyć, że nawet średnio poruszający się motocyklista w korku potrafi przyspieszyć i nadrobić bardzo wiele czasu przemieszczając się po zatłoczonych ulicach. Czas jest najważniejszy w dotarciu do potrzebującego. Motocyklista Ratownik kupuje ten czas tak naprawdę całkiem niewielkim – wydaje mi się – kosztem.

Natomiast Ratownikiem Medycznym będę mam nadzieję już niedługo i zauważam, że jeżeli ważny jest czas dojechania do potrzebującego, to równie ważne – jak nie ważniejsze – jest udzielenie podstawowych czynności ratujących życie (chociaż reakcja bezpośrednich świadków zdarzenia jest także kluczowa) za czym idzie wspomniany BLS, a w przypadku Rat. Med. – ALS – zaawansowane zabiegi ratownicze.
Sedno tego działania to czas dotarcia i umiejętność udzielenia pomocy. Dwie proste wydawałoby się sprawy, które muszą ze sobą ściśle się zazębiać. Sprzęt – motocykl, umiejętności kierowcy, ale również aura i społeczne przyzwolenie – to czas dotarcia. Udzielenie pomocy to wiedza – nauka – doświadczenie i znajomość sprzętu.

MOTOAMBULANS to nic innego jak karetka w lub na motocyklu. Taki motocykl jest wyposażony tak samo jak ambulanse P ,nie mają jedynie noszy ,deski i krzesełka kardiologicznego. Posiadają natomiast ,w zamontowanych kufrach ,cały sprzęt leki ratownicze takie jak w ambulansie P, a więc zestawy opatrunkowe, kołnierze ortopedyczne, zestaw do tlenoterapii ,a także defiblirator oraz inny sprzęt ratowniczy . Szybki przejazd przez zakorkowane ulice ,umożliwia – oprócz gabarytów motocykla – również zamontowany system świetlny i dźwiękowy, po włączeniu którego nasz motocykl staje pełnoprawnym pojazdem uprzywilejowanym.

Czas 5 minut to bardzo krótki czas w naszym życiu, ale bardzo długi gdy toczy się walka o to, aby to życie nie odeszło. Motoambulans wyposażony w defiblirator, ale nie tylko, jest w stanie dojechać –oczywiście nie sam, tylko z kierującym nim ratownikiem – do poszkodowanego lub osoby potrzebującej pomocy, o te kilka, kilkanaście minut przed Zespołem Ratownictwa ,,Samochodowego”. Daje to 70–90% zwiększenie szans na przywrócenie czynności życiowych chociażby przez zastosowanie defibliratora, ale również wczesne rozpoczęcie RKO, udrożnienie dróg oddechowych czy zatamowanie krwotoków.

MOTO – BLS to życie niesione, a w zasadzie wiezione przez Ratownika Medycznego przez zatłoczone ulice naszych miast w czasie korków, zatorów, wypadków, robót drogowych itp. motocyklem wyposażonym we wszelki sprzęt ratujący życie.
DAJMY MU SPOŁECZNE PRYZWOLENIE A PRZEDE WSZYSTKIM ZIELONE ŚWIATŁO DZIAŁANIA – Z NADZIEJĄ, ŻE NIE BĘDZIEMY MUSIELI CZĘSTO OGLĄDAĆ GO NA ULICACH NASZYCH MIAST.
Przyszły Rat Med.-
Paweł Pyza