Motoambulans.pl Dzień Dziecka 2019

  • Bartłomiej
  • 01/06/2019
  • Możliwość komentowania Motoambulans.pl Dzień Dziecka 2019 została wyłączona

Motoambulans.pl Dzień Dziecka 2019
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz -Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Fundacja Motoambulans zaprezentowała swój motocykl ratowniczy oraz sprzęt medyczny do udzielania pierwszej pomocy w czasie Dnia Dziecka, organizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


Wsparcie naukowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy w czasie wydarzeń zapewnił Bartek Kamiński ratownik medyczny z Fundacji Motoambulans

Sieć Badawcza Łukasiewicz to efekt współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Sieć tworzą Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci. Głównym celem działalności Sieci jest prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników. Dodatkowo Sieć wspiera politykę gospodarczą państwa, w szczególności przez dokonywanie prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój, oraz analiz aktualnego stanu techniki na potrzeby polityk publicznych. Powstanie Sieci stanowi odpowiedź na potrzebę wsparcia administracji publicznej wysoko specjalistyczną wiedzą ekspercką, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami. Za planowanie i koordynację prac badawczych prowadzonych w instytutach odpowiada Centrum Łukasiewicz. Jednocześnie Centrum Łukasiewicz, tak samo jak instytuty, realizuje projekty badawcze i komercjalizuje ich wyniki.